Oznámení o změně stravného v mateřské škole

30 listopadu, 2022

Z důvodu zdražování potravin jsme nuceni od 1. 1. 2023 zvýšit stravné v mateřské škole.

Děti do 6 let:

  • přesnídávka – 9 Kč
  • oběd – 22 Kč
  • svačinka – 9 Kč
  • celkem – 40 Kč / den

Děti nad 6 let a děti s odkladem školní docházky:

  • přesnídávka – 9 Kč
  • oběd – 24 Kč
  • svačinka – 9 Kč
  • celkem – 42 Kč / den

Školné bude od 1. 1. 2023 stanoveno na 300 Kč a hradí se zálohově na účet školy.

Moc prosíme rodiče, aby dodržovali termín splatnosti převodu na účet do 15. dne v měsíci.

Vyúčtování stravného se provádí jednou ročně v době letních prázdnin Mateřské školy Třebovice.

Moc děkujeme za pochopení,
Mateřská škola Třebovice