Zájmové kroužky – Mateřská a Základní škola Třebovice

Keramický kroužek

Co se děti v kroužku naučí?

Keramický kroužek je zaměřen nejen na klasickou práci s keramickou hlínou, ale i na kombinaci dalších arteterapeutických technik a prvků. Děti se naučí modelovat s hlínou, pracovat s engobami a glazurami, zjistí, jak celý proces výroby keramických výrobků probíhá. Hotová díla se vypálí v keramické dílně a děti si je odnesou domů.

Jak bude kroužek probíhat?

 • Výuka probíhá každé pondělí od 13:00 do 14:00 v budově Základní školy Třebovice. První lekce začne 4. října 2021.
 • Kroužek vede PhDr. Soňa Provazníková, která absolvovala několik keramických kurzů.
 • Lekce jsou vhodné pro žáky 1. až 5. třídy základní školy.
 • Pro maximálně 15 dětí.
 • Cena 600 Kč za celý rok.

Přihláška

Přihlášku do kroužku je třeba vyplnit na stránkách DDM Česká Třebová nebo přímo v budově Kamaráda.

Klub deskových her

Co se děti v kroužku naučí?

Baví vaše dítě deskové hry a chcete, aby trávilo svůj volný čas ve společnosti vrstevníků, kteří mají stejný koníček? V kroužku Klub deskových her se děti naučí hrát celou řadu zábavných i rozvojových deskových her. Naučí se spolupracovat i taktizovat, kriticky přemýšlet a ještě si užijí spoustu legrace. 

Jak bude kroužek probíhat?

 • Výuka probíhá každé úterý od 13:00 do 14:00 v budově Základní školy Třebovice. První lekce začne 5. října 2021.
 • Kroužek vede Mgr. Eva Pucholtová.
 • Zájmový kroužek je vhodný pro žáky 1. až 3. třídy základní školy.
 • Pro maximálně 15 dětí.
 • Cena 600 Kč za celý rok.

Přihláška

Přihlášku do kroužku je třeba vyplnit na stránkách DDM Česká Třebová nebo přímo v budově Kamaráda.

O nás

Mateřská a Základní škola Třebovice je příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je obec Třebovice. 

Kontakty

 •   MŠ / +420 732 974 300
 •   ZŠ / +420 464 600 676
 • zstreb@tiscali.cz
 •   +420 556 500 600
 •   Třebovice 214, 561 24