Rozvrh hodin

Rozvrh hodin – Mateřská a Základní škola Třebovice

1. třída

Třídní učitelka Mgr. Eva Pucholtová

2. třída

Třídní učitelka PhDr. Soňa Provazníková

3. třída

Třídní učitelka PhDr. Soňa Provazníková

4. třída

Třídní učitelka Mgr. Helena Johnová

5. třída

Třídní učitelka Mgr. Helena Johnová