Škola Třebovice

Mateřská škola a Základní škola Třebovice jsou příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec Třebovice.

Poskytujeme předškolní vzdělávání dětem od 2 let až do nástupu do první třídy, poté na základní škole do 5. třídy prvního stupně.

Proč si vybrat nás?

Vzdělávání dětí je pro nás posláním i velkou radostí. Chceme, aby čas strávený ve škole byl pro žáčky příjemný a plný hezkých a nezapomenutelných zážitků.

Individuální přístup

Snažíme se vždy vyjít vstříc individuálním potřebám našich školkáčků, žáků i jejich rodičů.

Menší kolektiv dětí

Máme na sebe více času než ve velkých školách a naše vztahy jsou díky tomu opravdovější.

Vzdělávání hrou

Ke vzdělávání přistupujeme hravě, kreativně a tak, aby si ze školy děti odnesly co nejvíce do života.

Čtení a angličtina

Klademe velký důraz na motivaci dětí ke čtení už od mateřské školky. Dětem pravidelně čteme pohádky jako přípravu na první čtení. Ve škole pořádáme projektové dny čtenářských dílen. 

S angličtinou se děti setkají už v posledním ročníku mateřské školy. V první a druhé třídě navážeme výukou angličtiny formou kreativního hraní a zpívání.

Tvořivá škola

V rámci mateřské i základní školy se aktivně účastníme projektu Tvořivá škola, který se snaží svou činností vnést inovativní a svěží přístup ke vzdělávání dětí. 

Cílem je aktivní zapojení všech žáků do výuky, rozvoj jejich vnitřní motivace k učení a vědomí jejich vlastní hodnoty a sebeúcty.

Naši zaměstnanci

Zaměstnanci mateřské školy

Klára Ehrenbergerová, DiS.
Vedoucí pedagog

Lenka Cvrčková, DiS.
Pedagog

Helena Hájková
Pedagog

Hana Doležalová
Pedagog a školní asistent

Renata Lišková
Provozní zaměstnance

Renata Machová
Kuchařka

 

E-mailový kontakt
mstrebovice@seznam.cz 

Zaměstnanci základní školy

PhDr. Soňa Provazníková
provaznikova.sona@zstrebovice.cz 

Mgr. Eva Pucholtová
Pedagog
pucholtova.eva@zstrebovice.cz

Mgr. Helena Johnová
Pedagog
johnova.helena@zstrebovice.cz

Mgr. Andrea Fečková
Pedagog
feckova.andrea@zstrebovice.cz

Klára Hluchá
Asistent pedagoga

Irena Píšová
Vychovatelka školní družiny
pisova.irena@zstrebovice.cz

Ludmila Peňázová
Provozní zaměstnankyně

Jana Dvořáková
Hospodářka

Děkujeme našim partnerům

Vlasta Machová

Papírnictví a školní potřeby

Drumel a co s.r.o.

Kovovýroba a obrábění kovů

Breno, spol. s.r.o.

Koberce a podlahové krytiny

Ovoce a zelenina do škol

Každoročně se zapojujeme do projektu Ovoce a zelenina do škol, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol.

Buďte naší součástí

Rádi zapojujeme do chodu školy i samotné rodiče, prarodiče či sourozence, třeba formou vánočních setkání nebo tvořivých dílen, kde si spolu s dětmi mohou vyzkoušet spoustu výtvarných či rukodělných činností.

Máte na nás otázku?

  O nás

  Mateřská a Základní škola Třebovice je příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je obec Třebovice. 

  Kontakty

  •   MŠ / +420 732 974 300
  •   ZŠ / +420 464 600 676
  • zstreb@tiscali.cz
  •   +420 556 500 600
  •   Třebovice 214, 561 24