O nás

Škola Třebovice

Mateřská škola a Základní škola Třebovice jsou příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec Třebovice.

Poskytujeme předškolní vzdělávání dětem od 2 let až do nástupu do první třídy, poté na základní škole do 5. třídy prvního stupně.

Proč si vybrat nás?

Ke vzdělávání dětí přistupujeme srdcem. Uvědomujeme si důležitost času, který děti ve škole tráví a chceme, aby si z něho odnesli do života co nejvíce.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Snažíme se vždy vyjít vstříc individuálním potřebám našich školkáčků, žáků i jejich rodičů.

MENŠÍ KOLEKTIV DĚTÍ

Máme na sebe více času než ve velkých školách a naše vztahy jsou díky tomu opravdovější.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Děti se mohou účastnit zájmových kroužků, tematických přednášek nebo letních příměstských táborů.

VZDĚLÁVÁNÍ HROU

Ke vzdělávání přistupujeme hravě, kreativně a tak, aby si ze školy děti odnesly co nejvíce do života.

Čtení a angličtina

Klademe velký důraz na motivaci dětí ke čtení už od mateřské školky. Dětem pravidelně čteme pohádky jako přípravu na první čtení. Ve škole pořádáme projektové dny čtenářských dílen. 

S angličtinou se děti setkají už v posledním ročníku mateřské školy. V první a druhé třídě navážeme výukou angličtiny formou kreativního hraní a zpívání.

Tvořivá škola

V rámci mateřské i základní školy se aktivně účastníme projektu Tvořivá škola, který se snaží svou činností vnést inovativní a svěží přístup ke vzdělávání dětí. 

Cílem je aktivní zapojení všech žáků do výuky, rozvoj jejich vnitřní motivace k učení a vědomí jejich vlastní hodnoty a sebeúcty.

Naši zaměstnanci

logo-small

PHDR. SOŇA PROVAZNÍKOVÁ/Ředitelka školy

„Mám velkou radost, co všechno se nám podařilo ve školce a škole vybudovat. Snad budete i nadále spokojení a vaše děti se k nám budou stále těšit.“

Zaměstnanci Mateřské školy Třebovice

 

LENKA CVRČKOVÁ, DiS.
Pedagog

DARINA MC DERMOTT
Pedagog

HELENA HÁJKOVÁ
Pedagog

RENATA LIŠKOVÁ
Provozní zaměstnankyně

RENATA MACHOVÁ
Kuchařka

Zaměstnanci Základní školy Třebovice


Mgr. EVA PUCHOLTOVÁ
Pedagog
evapuchol@zstrebovice.cz

Mgr. HELENA JOHNOVÁ
Pedagog
johnova.helena@zstrebovice.cz

Bc. ANETA PIRKLOVÁ, DiS.
Pedagog
aneta.pirklova.juklova@zstrebovice.cz

por. Bc. PAVLA ŠEDIVÁ
Pedagog
pavla.sediva@zstrebovice.cz

IRENA PÍŠOVÁ
Vychovatelka školní družiny
irena.p@zstrebovice.cz

LUDMILA PEŇÁZOVÁ
Provozní zaměstnankyně

JANA DVOŘÁKOVÁ
Hospodářka

Děkujeme našim partnerům

VLASTA MACHOVÁ

Papírnictví a školní potřeby

DRUMEL A CO s.r.o.

Kovovýroba a obrábění kovů

BRENO, spol. s.r.o.

Koberce a podlahové krytiny

Ovoce a zelenina do škol

Každoročně se zapojujeme do projektu Ovoce a zelenina do škol, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.