Organizace školního roku – Mateřská a Základní škola Třebovice

Organizace školního roku 2O22/2O23

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
  • 1.  září 2022 proběhne Zahájení školního roku 2022/2023 od 8:00 do 8:30. Školní družina otevřena do 12:00.
  • 2. září 2022 výuka probíhá od 8:00 do 11:35. Školní družina funguje v běžném provozu.
  • Od 5. září 2022 probíhá výuka dle rozvrhu
 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 6. – 12. 3. 2023 pro okresy Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov. 
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.
 • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

O nás

Mateřská a Základní škola Třebovice je příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je obec Třebovice. 

Kontakty

 •   MŠ / +420 732 974 300
 •   ZŠ / +420 464 600 676
 • zstreb@tiscali.cz
 •   +420 556 500 600
 •   Třebovice 214, 561 24