Škola

Škola Třebovice

Základní škola Třebovice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Třebovice.

Poskytujeme vzdělávání dětem od 1. do 5. ročníku v rámci prvního stupně základní školy. 

Proč si vybrat nás?

Ke vzdělávání dětí přistupujeme srdcem. Uvědomujeme si důležitost času, který děti ve škole tráví a chceme, aby si z něho odnesly do života co nejvíce.

Tvořivě, kreativně a hravě

Chceme, aby děti čas strávený ve škole prožily se zájmem a nadšením. Každý rok proto pojímáme tematicky, prostřednictvím celoročních projektů, které jsou plné rozvojových aktivit a zábavy.

Na děti čekají dvě interaktivní učebny, počítačová učebna, tělocvična, bylinková zahrádka, keramická dílna, zahrada se spoustou atrakcí či dopravní hřiště s veškerým vybavením.

Během přestávek mohou žáci využít sportovní či čtecí relaxační koutek nebo si zahrát na Xboxu. 

Co děti ve škole čeká?

Kromě klasického vzdělávání v rámci Rámcově vzdělávacího programu doplňujeme výuku praktickými projektovými dny, tvořivými dílničkami či besedami s odborníky z nejrůznějších odvětví. 

Do výuky zapojujeme muzikoterapii, arteterapii či dramaterapii.

Důsledně dbáme na preventivní program, který je vedený přímo metodikem prevence. Děti vzděláváme v oblastech prevence šikany, duševního i fyzického zdraví, mezilidských vztahů, osobního bezpečí či dopravní výchovy. 

Pořád je u nás co dělat

Během školního roku žáky čeká celá řada mimoškolních zážitků a výletů. Pravidelně jezdíme do divadel, kin, skanzenů, zoologických zahrad či na vzdělávací exkurze, třeba do řemeslných továren.  

Pořádáme akce pro veřejnost, například zahradní slavnost, vánoční trhy, přespání ve škole či Noc s Andersenem.

Rádi zapojujeme do chodu školy i samotné rodiče, třeba formou vánočních setkání nebo tvořivých dílen, kde si spolu s dětmi mohou vyzkoušet spoustu výtvarných či rukodělných činností.