Školka Třebovice

Mateřská škola Třebovice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Třebovice.

Poskytujeme předškolní vzdělávání dětem od 2 let až do nástupu do prvního ročníku základní školy. Kapacita mateřské školy je 43 dětí, o které během dne pečují tři pedagogové.

Proč si vybrat nás?

K předškolnímu vzdělávání přistupujeme s láskou a respektem. Uvědomujeme si, jakou změnu nástup do systémového vzdělávání pro děti a jejich rodiče znamená. Snažíme se, aby tento nový krok v životech malých školkáčků byl co nejpříjemnější a aby se díky němu těšily na vše, co jejich další vzdělávání přinese.

Individuální přístup

Snažíme se vždy vyjít vstříc individuálním potřebám našich školkáčků i jejich rodičů.

Menší kolektiv dětí

Máme na sebe více času a prostoru než ve velkých mateřských školách.

Vzdělávání hrou

Děti na školní docházku připravujeme s laskavostí, respektem a hravou formou.

Sluníčka a Dráčci

V mateřské škole jsou dvě třídy. První z nich jsme pojmenovali Sluníčka, kam spadají ty nejmenší děti od 2 do 5 let. Hlavní náplní jejich dne je samozřejmě hraní, ale i různé rozvojové, pohybové či výtvarné aktivity. 

Starší třída Dráčci je určená pro předškoláky ve věku od 5 do 7 let. Kromě hraní a klasického školkového programu se zde děti jednu hodinu denně věnují přípravě na to, co je čeká v první třídě základní školy. Třeba počítání do 10, poznávání tvarů písmen nebo učení vlastního podpisu. 

Jak se do školky přihlásit?

Kapacita v mateřské škole je 43 dětí. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy najdete v sekci Důležité dokumenty, kde si ji můžete stáhnout, vyplnit a doručit ředitelce školy. Ve fyzické podobě si přihlášku můžete vyzvednout také v budově mateřské či základní školy. 

Co děti ve školce čeká?

Kromě každodenního programu s dětmi podnikáme delší či kratší výpravy do přírody, na školní zahradu či na dopravní hřiště. Jednou za čas s dětmi jedeme na celodenní výlet do ZOO či zábavních parků. 

Děti se naučí pracovat s keramikou v naší plně vybavené keramické dílně nebo budou pečovat o bylinkovou zahrádku. Pravidelně k nám do školy jezdí divadelní soubory s programem pro děti nebo odborníci, kteří vedou besedy pro děti i rodiče. 

Pořád je u nás co dělat

Během roku pořádáme nejrůznější akce a projekty. Rodiče s dětmi se mohou zapojit například do tvořivých dílniček, kde si mohou vyzkoušet nejrůznější výtvarné či rukodělné techniky. 

V posledním předškolním ročníku se děti setkají také s výukou anglického jazyka – samozřejmě hravou a kreativní formou. Rodičům i dětem je k dispozici také speciální pedagog, který nabízí péči i poradenství v různých situacích. 

Školkovné

Částku školkovného je třeba uhradit každý měsíc nejpozději do 15. dne v měsíci převodem na bankovní účet 27-8770240277/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte a do poznámky celé jméno.

Máte na nás otázku?

  O nás

  Mateřská a Základní škola Třebovice je příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je obec Třebovice. 

  Kontakty

  •   MŠ / +420 732 974 300
  •   ZŠ / +420 464 600 676
  • zstreb@tiscali.cz
  •   +420 556 500 600
  •   Třebovice 214, 561 24