Osobní údaje vašich dětí jsou u nás v bezpečí

Evropská unie od 25. května 2018 upravuje zásady ochrany osobních údajů, které se týkají i Mateřské školy a Základní školy Třebovice. Pročtěte si prosím následující sdělení o tom, jak pracujeme s osobními údaji vašich dětí a zaměstnanců školy.

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Mateřská škola a Základní škola Třebovice

Sídlo: Třebovice 214, 561 24
IČ: 75015099
DS: vhdvbhg
Tel: 464 600 676
E-mail: zstreb@tiscali.cz

Pověřenci pro Osobní údaje

Jiří Kment, kment@irot.cz
Pavel Neumeister, neumeister@irot.cz

O nás

Mateřská a Základní škola Třebovice je příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je obec Třebovice. 

Kontakty

  •   MŠ / +420 732 974 300
  •   ZŠ / +420 464 600 676
  • zstreb@tiscali.cz
  •   +420 556 500 600
  •   Třebovice 214, 561 24