Ochrana osobních údajů

Osobní údaje vašich dětí jsou u nás v bezpečí

 

Evropská unie od 25. května 2018 upravuje zásady ochrany osobních údajů, které se týkají i Mateřské školy a Základní školy Třebovice. Pročtěte si prosím následující sdělení o tom, jak pracujeme s osobními údaji vašich dětí a zaměstnanců školy.

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

Mateřská škola a Základní škola Třebovice

Sídlo: Třebovice 214, 561 24

IČ: 75015099

DS: vhdvbhg

Tel: 464 600 676

E-mail: zstreb@tiscali.cz

Pověřenci pro Osobní údaje

Jiří Kment, kment@irot.cz

Pavel Neumeister, neumeister@irot.cz