Přejeme krásné Vánoce

19 prosince, 2022

Jménem celého kolektivu Mateřské školy a Základní školy Třebovice vám všem přeji co nejkrásnější vánoční svátky. Ať se vám podaří je strávit přesně tak, jak si přejete, v obklopení těch, které máte rádi. Dětem, ať se u stromečku splní všechna přání, za ten rok usilovné práce si to zaslouží.

Do nového roku 2023 vám přeji hodně štěstí, zdraví a lásky, se kterou jde všechno snáz. Děkuji za spolupráci, trpělivost a veškerou pomoc vůči naší škole, moc si jí vážíme.

PhDr. Soňa Provazníková, ředitelka školy