Přání klidného adventu

27 listopadu, 2022

Milí rodiče, milé děti, milí kolegové a přátelé školy Třebovice,

jménem celého kolektivu Mateřské a Základní školy Třebovice vám všem chci popřát klidný advent, spoustu krásných okamžiků s těmi, které máte rádi, a hodně trpělivosti a energie do posledního měsíce tohoto roku.

Děkuji všem z vás, kteří jste přišli podpořit děti při jejich sobotním adventním vystoupení nebo jste přispěli na školní aktivity nákupem některého z našich výrobků. Stejně tak děkuji všem mým kolegyním, které s dětmi program připravily. Bylo moc příjemné vás všechny zase potkat.

S přáním poklidných dnů,
PhDr. Soňa Provazníková, ředitelka školy