Pozvánka k výtvarné soutěži

23 září, 2022

Mateřská a Základní školy Třebovice vyhlašuje 1. ročník výtvarné soutěže na téma Není drak jako drak. Děti pracují volnou technikou a soutěží v těchto kategoriích:

  • I. kategorie – Mateřská škola a 1. ročník Základní školy
  • II. kategorie – 2. a 3. ročník Základní školy
  • III. kategorie – 4. a 5. ročník Základní školy

Výkresy označte na přední straně štítkem s těmito údaji: 

  • jméno a příjmení 
  • kategorie
  • škola

Takto označené výkresy zašlete nejpozději do 31. 10. 2022 na adresu Základní škola Třebovice, Třebovice 214, 561 24.

Těšíme se na vaše krásná umělecká díla!