Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělání

4 května, 2023

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. K 1. lednu 2012

Ředitelka školy ve správním řízení o přijetí a nepřijetí dětí rozhodla takto:

Dítě pod registračním číslem:

55/2023/RE přijato

56/2023/RE přijato

57/2023/RE přijato

59/2023/RE přijato

60/2023/RE přijato

61/2023/RE přijato

PhDr. Soňa Provazníková, ředitelka školy

Vyvěšeno: 4. 5. 2023