DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

17.05.2020 19:44

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBOVICE
TŘEBOVICE 214, PSČ 561 24
IČ 75015099 Tel.: 464 600 676
e-mail: zstreb@tiscali.cz,zs.ucetni@seznam.cz, ID DS:hj8kpq


DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU


1. Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má
mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním
přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).
Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého
dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.
Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a
vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení
dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.
Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě
ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování
těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.


2. Do mateřské školky je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek
jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.
2a) Za akutní infekční onemocnění se považuje:
- Virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez zvýšené
tělesné teploty.
- Bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu) a to i
bez zvýšené tělesné teploty.
- Intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené
tělesné teploty.
- Onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži – plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc,
syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo.
- Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Školka nemůže
dětem podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na běžnou
stravu nepřijme.
- Zánět spojivek.
- Zvýšená tělesná teplota nebo horečka.
2b). Za parazitární onemocnění se považuje:
- Pedikulóza (veš dětská). Dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez
živých vší a hnid.
- Roup dětský.
- Svrab.


3. Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do
domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární
onemocnění.
Mateřská škola má povinnost zajistit oddělení nemocného dítěte od kolektivu zdravých dětí.


4. Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární
onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření:
- Plané neštovice.
- Spála.
- Impetigo.
- Průjem a zvracení.
- 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa.
- Zánět spojivek.
- Pedikulóza (veš dětská).
- Roupi.
- Svrab.
Na základě informace od rodičů má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že
se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá
formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje
konkrétní onemocnění.


5. Chronická onemocnění u dítěte.
Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie a z toho vyplývající alergická rýma,
kašel a zánět spojivek, je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty
(alergologa), že dítě má zmíněné chronické potíže, jinak bude dítě považováno za nemocné a
bude odesláno do domácího léčení.
Za alergickou rýmu je považována rýma bílá, průhledná. Zabarvená rýma je považována za
infekční a dítě bude odesláno do domácího léčení.
Mezi další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením je:
- Epilepsie,
- Astma bronchiale.


6. Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole.
Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé
přípravky.
Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu
oprávnění.
V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné
písemně požádat instituci – mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře (viz.
Formulář žádosti o podávání léků). V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se
osobně dostavit a sepsat na místě „Protokol o podávání léků“ (viz. Formulář protokol o
podávání léků) s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě neodkladné situace, dítěti podají.
Školka je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech
záchrannou službu.
Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání
léků sám.

ředitelka PhDr. Soňa Provazníková


V Třebovici dne: 17. 5. 2020


Kontakt

Mateřská škola a Základní škola Třebovice
Třebovice 214
561 24

Tel. ZŠ: +420 464 600 676
Tel. MŠ: +420 464 600 674
Mob.: +420 603 816 670
E-mail:


© 2020, MŠ a ZŠ Třebovice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑