Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy a Základní školy Třebovice 22/23

4 května, 2022

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. K 1. lednu 2012
Ředitelka školy ve správním řízení o přijetí a nepřijetí dětí rozhodla takto:

Dítě pod registračním číslem:
48 /2022/RE přijato
49/2022/RE přijato
50/2022/RE přijato
51/2022/RE přijato
52/2022/RE přijato
53/2022/RE nepřijato
54/2022/RE přijato
55/2022/RE přijato
56/2022/RE přijato
57/2022/RE přijato

PhDr. Soňa Provazníková, ředitelka školy
Vyvěšeno: 5. 5. 2022