Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do Mateřské školy a Základní školy Třebovice na školní rok 22/23

8 dubna, 2022

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. K 1. lednu 2012
Ředitelka školy ve správním řízení o přijetí a nepřijetí dětí rozhodla takto:

Dítě pod registračním číslem:
30 /2022/RE přijato
31/2022/RE přijato
32/2022/RE přijato
33/2022/RE přijato
35/2022/RE přijato
36/2022/RE přijato
37/2022/RE přijato

PhDr. Soňa Provazníková, ředitelka školy
Vyvěšeno: 7. 4. 2022