Protiepidemiologická opatření

29 srpna, 2021

Screeningové testování pro školní rok 21/22

Žáci a studenti budou před zahájením prezenční výuky podrobeny plošnému preventivnímu testování. První testování bude probíhat ihned první školní den tj. 1. 9. 2021 s výjimkou prvních tříd. Prvňáčci budou testováni až 2. 9. 2021, a to z důvodu, aby nedošlo k narušení jejich prvního školního dne. Poté se toto testování bude opakovat 6. a 9. září.

Dle vyhodnocení testů a epidemiologické situace se bude opakovat pravidelné testování např. 1 x týdně každé pondělí.

Testovat se bude formou rychlého antigenního testu (POC).

Testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží laboratorně provedeným testem ne starším 7 dní v případě RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Žáci, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19 a ukončili karanténu před maximálně 180 dny, nemusí také test podstoupit.

Žáci, kteří se nepodrobí testování, budou povinni nosit po celou dobu výuky respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku.

Dítě s pozitivním výsledkem testu nebo s příznaky koronaviru nebude k výuce připuštěno. V případě pozitivního výsledku screeningového testu škola kontaktuje zákonného zástupce a vystaví potvrzení o výsledku. Žák musí neprodleně opustit zařízení a informuje se lékař žáka.

Pozitivní výsledek PCR či antigenního testu, pokud byl žák 2 dny před provedením ve školním zařízení, nahlásí zákonný zástupce škole.

Žáci, kteří byli v jedné třídě či skupině s žákem či učitelem s pozitivním testem 2 dny před jeho provedením nebo 2 dny po jeho provedení, se nebudou moci osobně účastnit výuky, než bude proveden potvrzující test. Vrátit se budou moci, pokud bude potvrzující test negativní.

Výjimku mají očkovaní žáci a ti, kteří mají potvrzení o prodělání nemoci.

Žáci, kteří neabsolvují screeningové testování a ani nesplňují některou z podmínek O-T-N, se nemohou účastnit sportovních aktivit včetně tělesné výchovy uvnitř budov. Žáci rovněž nesmí do sprch a při sportovních aktivitách venku se převlékají s odstupem. Žákům není dovoleno zpívat, mají oddělené hygienické zařízení, při jídle a pití sedí a dodržují odstup 1,5 metru.

PhDr. Soňa Provazníková, ředitelka školy

Protiepidemiologická opatření (stáhnout)